ČEREŠŇOVÁ HOSTINA 30.6.-01.07.2018

Srdečne Vás všetkých pozývame  sa „Čerešňovú hostinu“, ktorá sa uskutoční túto sobotu s nasledujúcim programom:

30.06.2018:

15:00h               oficiálne otvorenie čerešňovej hostiny a príhovor starostu obce

15-21:00h        živá ľudová hudba Javorík

15:45h              vyhodnotenie súťaže o naj…čerešňový koláč (koláče môžete nosiť na obecný úrad do 15 hodiny a po                                   vyhodnotení budú rozdané návštevníkom čerešňovej hostiny)

16:00h             vystúpenie Kordíckych detí z MŠ Tajov

16:10h             SAULE CIRKUS – cirkusový workshop nie len pre deti

17:00h             SAULE CIRKUS – bublinová show

18:30h             vystúpenie sokoliarov

19:00h             tombola

20:30h             BELLA TORRES – ohňová show

21-24:00h      zábava pod holým nebom

Sprievodný program: predaj tradičného štiarcu, predajné stánky, cukrová vata, skákací hrad, maľovanie na tvár, tombola, langoše ,občerstvenie, guláš, pamätná izba a o 18:00 hodine Saule cirkus – tvarovanie balónikov

Časový harmonogram programu je orientačný a môže byť mierne pozmenený .

01.07.2018: 

9:45h       slávnostná svätá omša v miestnom kostole

17:00h     futbalový zápas na multifunkčnom ihrisku (ženatí x slobodní )

Plagátik akcie tu