JARNÝ ZBER ELEKTROODPADU 7.-16.5.2018

Obec Kordíky v spolupráci s firmou Metal Servis Recykling s.r.o. vyhlasuje zber elektroodpadu od 07.05..- 16.05. 2018

Na obecný úrad môžete nosiť starý elektroodpad (nie staré kovy ) , batérie a akumulátory. Tu je aj letáčik, čo spadá do elektroodpadu.

Elektroodpad môžete nosiť na obecný úrad v čase úradných hodín, alebo ho dávať do plechových dverí pri zástavke pod krčmou , prípadne ak nemáte možnosť elektroodpad dopraviť na uvedené mieste, oznámte to na obecnom úrade 048/4197802 do 15.5.2018 a zamestnanci obecného úradu ho od vás odvezú .

Na obecnom úrade sa to zatiaľ uskladní do 16.05. a po 16.05. si to Metal Servis odvezie.