JARNÝ ZBER ŽELEZA A NADROZMERNÉHO ODPADU

Dobrý deň, milí spoluobčania,

Obec Kordíky vyhlasuje jarný zber starého železa a nadrozmerného odpadu.

Na nadrozmerný odpad bude zajtra 30.04.2020 pristavený veľký kontajner  na školskom dvore, do ktorého môžete nosiť nadrozmerný odpad od 01.05. – 03.05.2020.

Patrí sem: nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, sanitárne vybavenie, plechové rúry a podobne.

Nepatrí sem: pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie a nebezpečný odpad a nič tekuté.

Žiadame Vás, aby ste veľké kusy nábytku a nadrozmerného odpadu rozložili/rozpílili na menšie kusy, aby bol kontajner  využitý na 100% .

Staré železo (nie elektrospotrebiče) môžete tiež nosiť na školský dvor a ukladať vedľa kontajnera na nadrozmerný odpad.

Ak nemáte možnosť sem staré železo doviezť, oznámte nám to a zamestnanci obecného úradu po železo prídu.