Obnovenie úradných hodín od 19.04.2021

Oznamujeme vám, že na základe uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky obecný úrad Kordíky obnovuje od 19.04.2021 úradné hodiny a to nasledovne:

Pondelok:     7:00 – 15:00

Utorok:         7:00 – 12:30

Streda:          7:00 – 15:00

Štvrtok:       12:00 – 18:00

Piatok:           7:00 – 12:30 

Všetky hygienické opatrenia sa však musia naďalej dodržiavať: vstup s rúškom/respirátorom, vstup po jednej osobe, dezinfikovanie rúk pri vstupe.