OZNAM – kultúrne akcie

V zmysle opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, ktoré boli vydané ústredným krízovým štábom, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky, v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte  ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom. Medzi tieto opatrenia, ktoré boli vydané najskôr na 14 dní a následne predlžené do odvolania, patrí zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia alebo akcie športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Banskobystrický samosprávny kraj pozastavil finančné dotácie pre mestá a obce v stredoslovenskom kraji na organizovanie kultúrnych, spoločenským a športových podujatí hromadného charakteru s termín konania do 31.08.2020. 

Mikroregión kremnické vrchy na základe týchto protiepidemiologických opatrení štátu a neposkytnutí dotácií z BBSK nebude organizovať v obciach Kordíky, Králiky, Riečka a Tajov žiadne podujatia hromadného charakteru s termínom uskutočnenia do 31.08.2020.