Oznámenie o podaných kandidátnych listinách – poslanci

Miestna volebná komisia v Kordíkoch, zapisovateľ miestnej volebnej komisie v Kordíkoch

 

OZNÁMENIE
O PODANÝCH KANDIDÁTNYCH LISTINÁCH

Obec Kordíky má 1 volebný obvod.

Počet poslancov volených vo volebnom obvode  5. 

Pre voľby do Obecného  zastupiteľstva v Kordíkoch – nezávislí kandidáti – podali kandidátne listiny:

Dušan Beľa, 51 r., robotník
Peter Bíreš, Ing., 41 r., manažér kvality
Barbora Bírešová, Mgr., PhD., 27 r., psychológ       
Jaroslava Bobáková, RNDr., 36 r., múzejník
Ján Donoval, 55 r., šofér
Marek Donoval, JUDr., 29 r., koncipient
Petra Polončíková, Ing., 39 r., obchodníčka
Dušan Tuček, 41 r., robotník

 

V Kordíkoch 10.10.2018

 

Iveta Tučeková
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie