Oznámenie o podaných kandidátnych listinách – starosta

Miestna volebná komisia v Kordíkoch, zapisovateľ miestnej volebnej komisie v Kordíkoch

 

OZNÁMENIE
O PODANÝCH KANDIDÁTNYCH LISTINÁCH

Voľby do orgánov samosprávy obcí.

Pre voľby STAROSTU obce Kordíky 10.11.2018:

Ján Záchenský, 53 r., starosta, nezávislý kandidát

 

V Kordíkoch 10.10.2018

Iveta Tučeková
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie