Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25.3.2020

SSE -distribúcia oznamuje, že dňa 25.3.2020 v čase 7:30 – 13: 30 bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Bližšie info v oznámení v prílohe, ktorej časti dediny sa to týka a ktorých domov konkrétne (viď súpisné čísla stavieb).

Oznámenie príloha