Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 2020

Obec Kordíky, zastúpená starostom obce Jánom Záchenským, oznamuje v súlade s §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 44,90%.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 2020