ROZPIS ODVOZU KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU V ROKU 2018

Separovaný odpad – plasty + tetrapaky 2018 :

03.01.2018, 29.01.2018, 26.2.2018, 26.03.2018, 23.04.2018, 21.05.2018, 18.06.2018, 16.07.2018, 13.08.2018, 10.09.2018,08.10.2018, 05.11.2018 ,03.12.2018 

Komunálny odpad 2018 :

03.01.2018, 24.01.2018,  14.02.2018, 07.03.2018, 28.03.2018, 18.04.2018, 09.05.2018, 30.05.2018, 20.06.2018, 11.07.2018, 01.08.2018, 22.08.2018, 05.09.2018, 26.09.2018, 17.10.2018, 07.11.2018, 28.11.2018, 12.12.2018

Zber papiera 2018:

19.3.2018 – 23.3.2018 – výmena za papierenský tovar – upresní sa v marci 2018

18.6.2018 – 22.6.2018 – výmena za papierenský tovar – upresní sa v júni 2018

17.9.2018 – 21.9.2018 – výmena za papierenský tovar – upresní sa v septembri 2018

10.12.2018 – 14.12.2018 – výmena za papierenský tovar–upresní sa v decembri 2018

PRIPOMÍNAM, ŽE DO SEPAROVANÉHO ODPADU – PLASTOV – MOŽETE DÁVAŤ AJ TETRAPAKY (z mlieka, džúsov…atď) !!!!! 

POZOR – ZMENA –   V týchto dňoch firma Marius Pedersen a.s. distribuuje vrecia na triedený zber na obecné úrady. Každá domácnosť dostane rolku 15 ks žltých 120 l vriec. Tieto sa pri vývoze nebudú vracať späť, ako to bolo v minulosti, ale budú sa brať spolu s plastmi. Tieto rolky s vreciami si budete môcť vyzdvihnúť na obecnom úrade po novom roku.

Ďalej pripomínam, že stále môžete nosiť na obecný úrad použitý jedlý olej v uzavretých plastových flašiach, ktorý bude odvezený vždy pri vývoze plastov. 

Samozrejme pred obecným úradom sú stále k dispozícii kontajnery na triedený odpad ako : na sklo, na plasty, na papier a na kovy.