ROZPIS ODVOZU KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU V ROKU 2019

V týchto dňoch firma Marius Pedersen a.s. distribuuje vrecia na triedený zber na obecné úrady. Každá domácnosť dostane rolku 15 ks žltých 120 l vriec.  Tieto rolky s vreciami si budete môcť vyzdvihnúť na obecnom úrade po novom roku. 

Separovaný odpad – plasty + tetrapaky 1.polrok 2019 :

11.01.2019, 06.02.2019, 07.03.2019, 04.04.2019, 09.05.2019, 06.06.2019, 

2.polrok upresníme v priebehu roka 2019 

Komunálny odpad 2019 :

02.01.2019, 23.01.2019,  13.02.2019, 06.03.2019, 27.03.2019, 17.04.2019, 08.05.2019, 29.05.2019, 19.06.2019, 10.07.2019, 31.07.2019, 21.08.2019, 04.09.2019, 25.09.2019, 16.10.2019, 06.11.2019, 27.11.2019, 11.12.2019

Ďalej pripomínam, že stále môžete nosiť na obecný úrad použitý jedlý olej v uzavretých plastových fľašiach, ktorý bude odvezený vždy pri vývoze plastov. 

A pripomínam, že obecnom úrade máme malú zbernú nádobu na použité batérie a malé akumulátory, čiže môžete nosiť aj tie. 

Samozrejme pred obecným úradom sú stále k dispozícii kontajnery na triedený odpad ako : na sklo, na plasty, na papier a na kovy. 

Všetkým Vám zo srdca prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia šťastia do Nového roka!!!