Rozpis odvozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020

Dobrý deň, vážení občania,

Posielam Vám rozpis odvozu domového komunálneho a separovaného odpadu na rok 2020.

PRIPOMÍNAM, ŽE DO SEPAROVANÉHO ODPADU – PLASTOV – MOŽETE DÁVAŤ AJ TETRAPAKY (z mlieka, džúsov…atď.) !!!!!

V týchto dňoch firma Marius Pedersen a.s. distribuuje vrecia na triedený zber na obecné úrady. Každá domácnosť dostane rolku 15 ks žltých 120 l vriec.  Tieto rolky s vrecami si budete môcť vyzdvihnúť na obecnom úrade po novom roku. 

Separovaný odpad – plasty + tetrapaky 2020 od rodinných domov :

08.01.2020, 19.02.2020, 18.03.2020, 15.04.2020, 19.05.2020, 16.06.2020,

15.07.2020, 19.08.2020, 16.09.2020,22.10.2020, 25.11.2020, 23.12.2020 

                                                                              

Komunálny odpad 2020 od rodinných domov :

07.01.2020, 28.01.2020,  18.02.2020, 10.03.2020, 31.03.2020, 21.04.2020, 12.05.2020, 02.06.2020, 23.06.2020,

14.07.2020, 04.08.2020, 25.08.2020, 15.09.2020, 06.10.2020, 27.10.2020, 17.11.2020, 08.12.2020, 29.12.2020

 

Ďalej pripomínam, že stále môžete nosiť na obecný úrad použitý jedlý olej v uzavretých plastových fľašiach. 

Na obecnom úrade máme malú zbernú nádobu na použité batérie a malé akumulátory, čiže môžete nosiť aj tie. 

Samozrejme pred obecným úradom sú stále k dispozícii kontajnery na triedený odpad ako : na sklo, na plasty, na papier a na kovy. 

Tento rozpis je k dispozícii aj na Obecnom úrade ,na webovej stránke obce, aj v obchode je od dnes dostupný a na verejnej tabuli pred Obecným úradom.

Všetkým Vám zo srdca prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia šťastia do Nového roka!!!