Rozpis odvozu separovaného a komunálneho odpadu od rodinných domov roku 2021

V prílohe oznamu posielame aj označovanie obalov, aby ste vedeli do akého odpadu dané odpadu dať a letáčik ku triedeniu a stláčaniu odpadu. 

V týchto dňoch firma Marius Pedersen a.s. distribuuje vrecia na triedený zber na obecné úrady. Každá domácnosť dostane  rolku 15 ks žltých 120 l vriec.  Tieto rolky s vrecami si budete môcť vyzdvihnúť na obecnom úrade po novom roku. 

Separovaný odpad – plasty + tetrapaky 2021 od rodinných domov :

20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 26.05.2021, 24.06.2021,20.07.2021, 18.08.2021, 15.09.2021,27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021                                                                              

Komunálny odpad 2021 od rodinných domov :

05.01.2021, 26.01.2021,  16.02.2021, 09.03.2021, 30.03.2021, 20.04.2021, 11.05.2021, 01.06.2021, 22.06.2021, 13.07.2021, 03.08.2021, 24.08.2021, 14.09.2021, 05.10.2021, 26.10.2021, 16.11.2021, 07.12.2021, 28.12.2021

Ďalej pripomínam, že stále môžete nosiť na obecný úrad použitý jedlý olej v uzavretých plastových fľašiach. 

Na obecnom úrade máme malú zbernú nádobu na použité batérie a malé akumulátory, čiže môžete nosiť aj tie. 

Samozrejme pred obecným úradom sú stále k dispozícii kontajnery na triedený odpad ako : na sklo, na plasty, na papier a na kovy. 

Tento rozpis je k dispozícii aj na Obecnom úrade ,na webovej stránke obce, aj v obchode je od dnes dostupný a na verejnej tabuli pred Obecným úradom.

Všetkým Vám zo srdca prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia šťastia do Nového roka!!!

Trieďme a stláčajme odpad

Označovanie-obalov