Samospráva

Starosta obce:
Ján Záchenský /mobil: 0905 281 050

Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

 

Zamestnanec obecného úradu:
Iveta Tučeková

Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

 

Zástupca starostu:
Dušan Tuček

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Barbora Bariaková PhD.
RNDr. Jaroslava Bobáková
Ján Donoval
JUDr. Marek Donoval
Dušan Tuček

 

Ekonomicko-finančná komisia:

Predseda: RNDr. Jaroslava Bobáková

Členovia:  

 

Kultúrno-športová komisia:

Predseda: Mgr. Barbora Bariaková PhD.

Členovia: 

 

Komisia životného prostredia a výstavby:

Predseda: JUDr. Marek Donoval

Členovia: 

 

Verejno-poriadková komisia:

Predseda: Ján Donoval

Členovia: 

 

Kontrolór obce: Ing. Júlia Sigetyová