Najnovšie Oznamy

Starosta obce:
Ján Záchenský /mobil: 0905 281 050

Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

 

Zamestnanec obecného úradu:
Iveta Tučeková

Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

 

Zástupca starostu:
Dušan Tuček

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Barbora Bariaková PhD.
RNDr. Jaroslava Bobáková
Ján Donoval
JUDr. Marek Donoval
Dušan Tuček

 

Ekonomicko-finančná komisia:

Predseda: RNDr. Jaroslava Bobáková

Členovia:  

 

Kultúrno-športová komisia:

Predseda: Mgr. Barbora Bariaková PhD.

Členovia: 

 

Komisia životného prostredia a výstavby:

Predseda: JUDr. Marek Donoval

Členovia: 

 

Verejno-poriadková komisia:

Predseda: Ján Donoval

Členovia: 

 

Kontrolór obce: Ing. Júlia Sigetyová

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

KONTAKT

Obecný úrad Kordíky

Kordíky 59
976 34 Kordíky

 

Tel./Fax: +421 48 419 7802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

MAPA