UZÁVERA CESTY Z TAJOVA DO OBCE KORDÍKY 7.9. a 8.9.2019

Z dôvodu konania Medzinárodného FIS preteku a Slovenského pohára v behu do vrchu na kolieskových lyžiach Tajov – Kordíky bude uzavretý úsek cesty II/578 od križovatky s III/2434 v obci Tajov po obec Kordíky v čase:

7.9.2019 sobota 15:30 – 16:30 – tréning – skúška trate

8.9.2019 nedeľa 9:30 -11:30 – pretek

Rozhodnutie povolenie uzávery – Okresný úrad