Vyhlásenie núdzového stavu

Dobrý deň, vážení spoluobčania,

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 16.3.2020 od 6:00 hodiny núdzový stav.

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem:

 1.   predajni potravín,
 2. lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok,
 3. drogérií,
 4. pohonných hmôt a palív,
 5. novinových stánkov,
 6. predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií,
 7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
 8. prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,
 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 10. prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb.
 11.  

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

Zároveň všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra a to na dobu 14 dní.

Bližšie info nájdete na tomto linku

https://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-prijala-mimoriadne-opatrenia-15-3-2020