Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kordíky na obdobie 2021-2027

Obecné zastupiteľstvo Kordíky v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesení č. 28/2021 zo dňa 18.8.2021 

vyhlasuje

daň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kordíky na štvrtok 11.11.2021, na zasadnutí Obecného zastupiteľstva na obecnom úrade v Kordíkoch.

Bližšie info tu – vyhlásenie voľby HK