VÝSLEDKY VOLIEB PREZIDENTA 2019 – I.kolo

Počet platných hlasov pre kandidáta prezidenta SR v obci Kordíky – I.kolo

 • Béla Bugár, Ing. – 1
 • Zuzana Čaputová, Mgr. – 132
 • Martin Daňo – 1
 • Štefan Harabin, JUDr. – 26
 • Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. – 5
 • Marian Kotleba, Ing. Mgr. – 39
 • Milan Krajniak, Bc. – 5
 • József Menyhárt, PaedDr., PhD. – 0
 • František Mikloško, RNDr. – 8
 • Robert Mistrík, Dr. Ing. – 1
 • Maroš Ševčovič, JUDr. PhD. – 47
 • Róbert Švec, Mgr. – 1
 • Bohumila Taichmannová, Ing. – 0
 • Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. – 0
 • Ivan Zuzula, RNDr., CSc. – 0

V našej obci bola 75 % účasť v prezidentských voľbách.