ZBER PREBYTOČNÉHO ŠATSTVA DO 15.05.2020

Dobrý deň, milí spoluobčania,

Obec Kordíky vyhlasuje zber prebytočného šatstva. Prebytočné šatstvo môžete nosiť do 15.05.2020.

Šatstvo môžete nosiť na obecný úrad v čase úradných hodín, prípadne po telefonickom dohovore.

Šatstvo musí byť čisté, opraté, nositeľné – oblečenie, topánky, hračky – jednoducho všetko, čo sa dá darovať charite – uložené vo vreciach/škatuliach.

V žiadnom prípade nenoste: nezabalené šatstvo, roztrhané, zapáchajúce naftalínom a potuchlinou!!!