ZRUŠENIE ÚRADNÝCH HODÍN

Dobrý deň, milí spoluobčania,

Oznamujeme Vám , že z dôvodu potreby prijatia mimoriadnych opatrení, bude od 04.01.2021 Obecný úrad Kordíky vykonávať iba nevyhnutné činnosti a ruší úradné hodiny.

V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky.

Uvedené opatrenie platí až do odvolania.

Bližšie informácie v prílohe. tu