ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY

Elektronická emailová adresa, na ktorú môže politická strana alebo koalícia zasielať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017, je:  obeckordiky@obeckordiky.sk