Počasie

DNES JE

Mobilný rozhlas MUNIPOLIS

Vybav z mobilu

Pristupujte k službám miest a obcí elektronicky vďaka aplikácii mID

 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber našich noviniek. Pokračovaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

OZ Kordícky hrebenák

PODPORTE NÁS 2% AJ V ROKU 2024

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Podporiť nás môžete aj cez STK NIGOL

oz_kh

O.Z. Kordícky Hrebenák zrealizoval projekt na podporu športu a rozvoja obce Kordíky a regiónu: “Kordíky – dobudovanie turistickej infraštruktúry, úprava a skvalitnenie trate pre rozvoj turistiky a športu v regióne” projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

  • V rámci projektu sa podarilo obnoviť tabule, lavičky a stoly na Kordíckom rodinnom chodníku
  • Dobudovať značenie bežkárskych tratí
  • Umiestniť panoramatické tabule na “Hrbočky” a na “Kordícku zvážnicu”
  • Zakúpiť radlicu a frézu ku štvorkolke, slúžiacu na úpravu bežeckých tratí

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja 
Miesto realizácie projektu: Kordíky
Názov projektu: Kordíky – dobudovanie turistickej infraštruktúry, úprava a skvalitnenie trate pre rozvoj turistiky a športu v regióne
Stručný opis projektu: Projekt umožní realizáciu hlavnej aktivity „Rozvoj turistickej infraštruktúry“. Hlavná aktivita umožní pokryť výdavky na obstaranie požadovaných zariadení (fréza, radlica), na dobudovanie chýbajúcej verejne dostupnej doplnkovej turistickej infraštruktúry: informačné tabule s označenými názvami pohorí (3 ks), tabule s označením bežkárskych tratí (20 ks), popisné a smerovacie tabule ku Kordíckemu rodinnému chodníku (15 ks), 12 lavičiek a stôl s dvomi lavicami. Úspešná realizácia hlavnej aktivity umožní dosiahnutie stanoveného cieľa projektu. Predkladaný projekt umožní pokryť výdavky na obstaranie požadovaných zariadení (fréza, radlica) a na dobudovanie chýbajúcej verejne dostupnej doplnkovej turistickej infraštruktúry. To prispeje k rozvoju turizmu v regióne. Nové zariadenia umožnia predĺženie obdobia využívania ako aj skvalitnenie trate aj mimo hlavnej sezóny a jej širšiu využiteľnosť, nielen bežkármi, ale aj cyklistami, turistami a bežcami.
Názov a sídlo prijímateľa: Kordícky Hrebenák, Kordíky 120, 976 34 Kordíky
Výstupy projektu: Počet nových zariadení pre úpravu trate

Počiatočná hodnota: 0 ks Cieľová hodnota: 1 ks

Počet prvkov vybudovanej infraštruktúry – tabule

Počiatočná hodnota: 0 ks Cieľová hodnota: 38 ks

Oddychové zóny – lavičky

Počiatočná hodnota: 4 Cieľová hodnota: 18

Obdobie realizácie projektu: 1.1.2021 až 31.03.2022
Názov poskytovateľa dotácie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Slovenskej republiky

Odkaz na internetovú stránku poskytovateľa dotácie: https://www.mirri.gov.sk
Výška poskytnutej dotácie: 26 908,70 €