Najnovšie Oznamy

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – E.Uhliarová

Zámer predať majetok obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – Uhliarová

Zámer – predaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – Škulec

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Púchy

Zámer – predaj v zmysle § 9 ods. 2 písm.a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – Púchy

Zámer -prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 – HerbaFlora s.r.o.

Nájomná zmluva 6/2017 R.Navara

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Kúšik

27.09.2017 Zámer previesť majetok obce v zmysle § 9a ods 8 písm. e) zákona č.138/1991 – Bírešová – zámena

27.09.2017 Zámer previesť majetok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – Daubner

Zámer – predaj v zmysle § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991

Zámer -prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 – Navara

Zámer -prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 – Pálková

Nájomná zmluva 3/2017 I.Hríbik

Nájomná zmluva 4/ 2017 B.Uhliar

Zámer – prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Hríbik

Zámer – prenájom v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Uhliar

Dohoda č. 03/2016/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí

 

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

KONTAKT

Obecný úrad Kordíky

Kordíky 59
976 34 Kordíky

 

Tel./Fax: +421 48 419 7802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

MAPA