Počasie

DNES JE

Mobilný rozhlas MUNIPOLIS

Vybav z mobilu

Pristupujte k službám miest a obcí elektronicky vďaka aplikácii mID

 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber našich noviniek. Pokračovaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Turizmus

Tip na letný výlet nie len pre návštevníkov obce

Územie katastra obce Kordíky hraničí na západ s Kremnickými vrchmi, východnú hranicu tvoria Starohorské vrchy. Kremnické vrchy sú sopečným pohorím, prevládajú tu prevažne bukové lesy, ktoré sa vyznačujú pralesovitým charakterom.
Práve relatívne nenarušená príroda je veľkým lákadlom pre návštevníkov obce a turistov. Nižšie spomenuté trasy a lokality vám možno pomôžu vybrať vhodný výlet pre vašu rodinu a priateľov. Neplatí to len pre návštevníkov, ale aj niektorých obyvateľov, ktorí možno ani netušia, v akom krásnom prostredí žijú.
Kordícky rodinný chodník. Ponad obec je vytvorená okružná trasa, ktorá začína aj končí pri obecnom úrade. Chodník má 5 informačných tabúl, na ktorých je netradičnou formou vyzdvihnutá sila prírody, vzájomného porozumenia a lásky. Trasa je nenáročná a vhodná pre rodiny s malými deťmi, s možnosťou opekania a príjemného posedenia pri jazierku.

Národná prírodná rezervácia Svrčinník vyhlásená v roku 2002, leží vo východnej časti Kremnických vrchov, pri jej najvyššom vrchu Flochová. Predmetom ochrany sú zachované komplexy lesných spoločenstiev s prirodzenou druhovou skladbou a štruktúrou drevín, miestami pralesovitého charakteru, na ktoré sú viazané mnohé chránené a ohrozené druhy živočíchov (tetrov hlucháň, krivonos smrekový, medveď hnedý atď.). Nadmorská výška chráneného územia je 970 až 1313 m n. m.

Z obce Kordíky vedie pomerne dosť turistických trás. Napríklad do Kordíckeho sedla,
odtiaľ na vrch Vyhnátová, pokračovanie na Görgeiho tunel a Skalku alebo do obce Králiky. Z Kordíckeho sedla, akejsi križovatky turistických trás, môžeme prejsť Mokrou dolinou až do obce Turček, kde je novovybudovaná vodárenská nádrž s rovnomenným názvom alebo prejsť cez hrebeň Tably až na najvyšší vrch Kremnických vrchov, Flochovú (1316 m n. m.).

Menej náročné trasy vedú z obce Kordíky cez Ištvánku, Vápenicu až do Harmaneckej jaskyne. Pre nenáročných turistov je ideálna trasa cez dolinu Cenovo, ktorá spája obce Kordíky a Harmanec. Zaujímavá svojou vegetačnou skladbou (pomerne hojný výskyt chránených rastlín) a pekným výhľadom na okolité pohoria je aj trasa Kordíky – Banská Bystrica cez Dedkovo a Ostrý vrch.

Zo zaujímavých území treba spomenúť aj vrch Sokolie (872 m n. m.), ktorého podložie je tvorené dolomitickým vápencom, v ktorom sa miestami nachádzajú otvory, z ktorých
v zimných mesiacoch prúdi teplý vzduch, čiže je tu veľká pravdepodobnosť existencie jaskýň. Neďaleko Sokolia, pod Dedkovskými lúkami sa nachádzajú Dedkovské diery – významné paleontologické nálezisko.