Najnovšie Oznamy

Príloha k “Verejná vyhláška – upovedomenie účastníkov – stožiar”

Verejná vyhláška – upovedomenie účastníkov – stožiar

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania Žabková

Rozpočtové opatrenie č.3 rok 2017

Návrh rozpočtu 2018-2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Tajov prívod vody Camping

Verejná vyhláška Rozhodnutie – ZS a RR bod Kordíky – Rekonfigur

Verejná vyhláška Rozhodnutie – prívod vody Tajov Boháčik

Verejná vyhláška – Rohodnutie – preprušenie potrubie autocamping Boháčik Tajov

27.09.2017 Rozpočtové opatrenie č.2 rok 2017

Verejná vyhláška -Tajov chodník, II.etapa

Verejná vyhláška -Tajov chodník, I.etapa

Verejná vyhláška – Tajov prívod vody z DVZ Tajov – Boháčik

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Kolčák

Výročná správa obce za rok 2016

Návrh- záverečný účet obce za rok 2016

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie Boháčik Tajov

Dražobná vyhláška – rodinný dom č. 86

Verejná vyhláška – upovedomenie účastníkov konania s obsahom od

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie Parobok

Výzva o starostlivosť o pôdu – upozornenie Okresný úrad – PLO

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Kolčák

Verejná vyhláška – ROZHODNUTIE – zastavenie konania BB Kor

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania Parobok

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územ. konania – Boháčik,Tajov

Verejná vyhláška – oznámenie o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania BB KOR

Verejná vyhláška – rozhodnutie Okresný úrad – stavebná uzávera

Návrh rozpočtu 2017-2019

Verejná vyhláška – obec Tajov – odstúpenie odvolania Slovak Telekom

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania I.etapa

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania II.etapa

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Záverečný účet obce Kordíky za rok 2015

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Anton Kolčák

Dražobná vyhláška na rodinný dom Kordíky č. 86

Výzva Okresného úradu Banská Bystrica

Rozhodnutie o prerušení konania – verejná vyhláška

Rozhodnutie o stavebnej uzávere na parcelu KN C 131 2 kú Kordíky – Tajov – verejná vyhláška

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Anton Kolčák

Verejná vyhláška – stavebná uzávera na parcelu KN-C 131/2 ,

Oznámenie o začatí stavebného konania

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. M 2000010 174-2 15 Tajov-k

Zmluva o zriadení vecného bremena č. M 2000010 174 15 Tajov-kanalizácia

Individuálna výstavba v obci Kordíky

Verejná vyhláška – rozhodnutie Okresný úrad

Verejná vyhláška- rekonfigurácia základňovej stanice BB_KOR” – zaslanie odvolania

Upovedomenie o odvolaní

Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení odstránení stavby

Verejná vyhláška- Rozhodnutie

SMERNICA o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti č.1/2015

Výročná správa obce za rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2014

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

Kontakt

Obecný úrad Kordíky
Kordíky 59, 976 34

Tel./Fax: 048/4197802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

Mapa

Click to open a larger map