Najnovšie Oznamy

Zmluva o dielo – Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Zmluva č. 316 2017 ODDF o poskytnutí finančnej dotácie – BBSK

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy uzavretá podľa § 50a a § 588 a násl. Obč. zákonníka – Obec – Daubner

Zámená zmluva uzatvorená v zmysle § 611 a násl. Obč. zákonníka – Obec – Murgašová

Nájomná zmluva 2/2017 Drábová cintorín

Nájomná zmluva 1/2017 Púchyová cintorín

Dodatok č.1 k Dohode č. 04 § 50j NS 2016 – ÚPSVaR

ZMLUVA č. 5001811 o nakladaní s komunálnym odpadom – Marius Ped

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva – GREGOR

Súhlas s vydaním kvalifikovaného systémového certifikátu

DOHODA č. 04 § 50j NS 2016 – ÚPSVaR

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva č. 266 2016 ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2

Hromadná licenčná zmluva VP 16 05539 002 – SOZA – čerešňová

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR na rok 2016 – územný plán

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi č. 3012

Poistná zmluva č. 4419008024 – Komunálna poisťovňa a.s.

Zmluva č. 1610898 v zmysle Autorského zákona č. 185 2015 Z.z. –

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektron

Zmluva č. SZH1115201503 – ENVI – PAK, a.s.

Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy s budúcim užívateľom v zmysl

Dodatok č. 1 k DOHODE č. 15 2015 § 54 – ŠnZ – ÚPSVaR

DOHODA č. 15 2015 § 54 – ŠnZ – ÚPSVaR

Zmluva o dielo č. O 61 2016 – METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Hromadná licenčná zmluva VP 16 05539 001 – SOZA – fašiangy

Dohoda č. 03 2016 MPO – Okresný úrad Banská Bystrica

Zmluva o dielo č. 1 2016 – STAVPROS PLUS s.r.o.

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Zmluvy obce Kordíky sú zverejnené na www.rzof.sk do 31.12.2015.

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

Kontakt

Obecný úrad Kordíky
Kordíky 59, 976 34

Tel./Fax: 048/4197802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

Mapa

Click to open a larger map