Zastupiteľstvo

Uznesenia č. 1 -7 2022 zo dňa 03.03.2022

Zápisnica OZ 3.3.2022

Uznesenia OZ 10.12.2021

Zápisnica OZ 10.12.2021

Uznesenia OZ 11.11.2021

Zápisnica OZ 11.11.2021

Uznesenia OZ 18.08.2021

Zápisnica OZ 18.08.2021

Uznesenia OZ 20.05.2021

Zápisnica OZ 20.05.2021

Uznesenia č. 1-9/2021 zo dňa 08.03.2021

Zápisnica OZ 8.3.2021

Uznesenia č. 28-38/2020 z 10.12.2020

Zápisnica OZ 10.12.2020

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 23-27/2020 z 23.09.2020

Zápisnica OZ 23.09.2020

Uznesenia  č. 19-23 obecného zastupiteľstva zo dňa 22.07.2020

Zápisnica 22.07.2020

Oznam k prerokovaniu petície za zachovanie platného územného plánu obce Kordíky

Uznesenia č. 10-18 obecného zastupiteľstva 13.05.2020

Zápisnica 13.05.2020

Uznesenia č.1-9 obecného zastupiteľstva zo dňa 19.2.2020

Zápisnica OZ 19.02.2020

Uznesenia č. 44-46/2019 obecného zastupiteľstva 12.12.2019

Zápisnica obecného zastupiteľstva 12.12.2019

Uznesenia č. 38-43/2019 obecného zastupiteľstva 22.11.2019

Zápisnica obecného zastupiteľstva 22.11.2019

Uznesenia č. 31-37/2019 obecného zastupiteľstva zo dňa 05.09.2019

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 05.09.2019

Uznesenia č. 22-30/2019 z obecného zastupiteľstva 13.06.2019

Zápisnica obecného zastupiteľstva 13.06.2019

Uznesenia č. 9-21/2019 obecného zastupiteľstva 02.05.2019

Zápisnica obecného zastupiteľstva 02.05.2019

Uznesenia č. 1-8/2019 obecného zastupiteľstva 21.02.2019

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 21.02.2019

Uznesenia z ustanovujúceho zastupiteľstva 06.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva 06.12.2018

Uznesenia č. 53-58/2018 obecného zastupiteľstva 9.11.2018

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 9.11.2018

Uznesenia č. 47-53/2018 z obecného uznesenia 20.9.2018

Zápisnica Obecného zastupiteľstva 20.9.2018

Uznesenia č. 40-46/2018 z mimoriadneho obecného zastupiteľstva 26.7.2018

Zápisnica z mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 26.7.2018

Uznesenia č. 22-39/2018 z obecného zastupiteľstva 14.6.2018

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 14.6.2018

Uznesenia č. 16-21/2018 z obecného zastupiteľtsva 26.04.2018

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.4.2018

Uznesenia č. 12-15/2018 z obecného zastupiteľstva 16.3.2018

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 16.3.2018

Uznesenia č. 1-11/2018 z obecného zastupiteľstva 15.2.2018

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 15.2.2018

Uznesenia č. 73-83/2017 z OZ 07.12.2017

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 07.12.2017

Uznesenia č. 63-72/2017 z obecného zastupiteľstva 12.10.2017

Zápisnica z obecného zastupiteľstva dňa 12.10. 2017

Uznesenia č. 53-62/2017 z obecného zastupiteľstva 17.8.2017

Zápisnica o obecného zastupiteľstva 17.8. 2017

Uznesenia č. 30-53/2017 z obecného zastupiteľstva 23.6.2017

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 23.6.2017

Uznesenia č. 14-29/2017 z obecného zastupiteľstva 20.04.2017

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 20.04.2017

Uznesenia č. 1-13/2017 z obecného zastupiteľstva z 16.2.2017

Zápisnica z obecného zastupiteľstva z 16.02.2017

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 16.02.2017

Uznesenia č. 97-108/2016 z obecného zastupiteľstva z 9.12.2016

Zápisnica z obecného zastupiteľstva z 09.12.2016

Uznesenia č. 79-96/2016 z obecného zastupiteľstva z dňa 4.11.2016

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 4.11.2016

Uznesenia č. 63-78/2016 z obecného zastupiteľstva zo dňa 02.09.2016

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 02.09.2016

Uznesenia č. 42-62/2016 z obecného zastupiteľstva zo dňa 16.6.2016

Zápisnica z obecného zastupiteľstva zo dňa 16.6.2016

Uznesenia č. 25-41/2016 z obecného zastupiteľstva zo dňa 12.5.2016 12.5.2016

Zápisnica z obecného zastupiteľstva zo dňa 12.5.2016

Uznesenia č. 20-24 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 13.3.2016

Zápisnica z mimoriadneho obecného zastupiteľstva 13.3.2016

Uznesenia č- 1-19 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 18.02.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 18.02.2016

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 1-26

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 27-45

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 46-67

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 68-81

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 82-102

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 103-113

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 114-132

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 133-145

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 12.03.2015

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 21.05.2015

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 13. 08. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 01. 10. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 15.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 11. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14. 12. 2015