+421 48 419 7802 | obeckordiky@obeckordiky.sk

DNES JE

Vybav z mobilu

Pristupujte k službám miest a obcí elektronicky vďaka aplikácii mID

 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber našich noviniek. Pokračovaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Program rozvoja obce pre obdobie 2021 – 2028

Z dôvodu prípravy našej obce na rozvoj v novom programovacom období do roku 2028 je dôležité zachovať partnerský prístup počas tvorby rozvojového dokumentu obce 2021 – 2028. V našej obci existujú inštitúcie, organizácie, spolky, združenia a iné záujmové skupiny z rôznych oblastí života, ktoré majú vlastné rozvojové zámery ako aj vlastné nápady či podnety na riešenia problémov v sociálnej, ekonomickej a inej komunálnej problematike. Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a kvôli existencii pandémie COVID-19 nám nie je umožnené sa stretnúť a spoločne diskutovať. Touto cestou oslovujeme všetkých partnerov pôsobiacich na území obce Kordíky, aby sa zapojili do vyplnenia dotazníka zverejneného na web stránke obce alebo svoje podnety doručovali priamo na e-mailovú adresu: ozkrtko@azet.sk. Konzultácie vám poskytne Občianske združenie KRTKo počas pracovných dní od. 8.00 – 16.00 hod. na tel. číslach: 0908 900 843 a 0905 234 256.

Vyjadrime spoločne svoj názor a pomôžme naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2028 správne nasmerovali naše ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci. Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu našich názorov a potrieb pri riešení Programu rozvoja obce Kordíky 2021-2028. Dotazník slúži k prieskumu verejnej mienky, názorom verejnosti a jej postoju k problémom obce. Obec zaujímajú naše návrhy ako tieto problémy riešiť a na čo sa prednostne zamerať. Venujme, prosím, niekoľko minút svojho času na vyplnenie dotazníka.

Možnosti vyplnenia dotazníka

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Váš názor pomôže pri tvorbe stratégie rozvoja našej obce. Ak sa rozhodnete pre dotazník v tlačenej forme, prosíme Vás odovzdať ho na obecný úrad najneskôr do 15.04.2021 v zmysle pokynov v dotazníku.