Územný plán obce

Územný plán obce Kordíky

Textovú časť si môžete pozrieť v prílohe TU (PDF formát)

Prílohy si môžete pozrieť v prílohe TU (PDF formát)

 

Prílohy