Správy hlavného kontrolóra obce

Správa HK 13 2019 SJ – stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Kor

Správa HK 12 2019 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 11 2019 SJ – návrh kontrolnej činnosti na 1.polrok ro

Správa HK 10 2019 SJ – o kontrole plnení uznesení OZ za 1

Správa HK 9 2019 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 8 2019 SJ – stanovisko HK k návrhu záverečného účtu o

Správa HK 7 2019 SJ – návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok

Správa HK 6 2019 SJ – o kontrole plnení uznesení OZ obce Kordík

Správa HK 5 2019 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 4 2019 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 3 2019 SJ – správa o kontrolnej činnosti HK za rok 20

Správa HK 2 2019 SJ – o správe pohľadávok za predchádzajúci rok

Správa HK 1 2019 SJ – o stave ochrany majetku obce za rok 2018

Správa HK 14 2018 SJ – o kontrole plnení uznesení OZ obce Kordí

Správa HK 13 2018 SJ – stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Kor

Správa HK 12 2018 SJ – návrh kontrolnej činnosti na prvý polrok

Správa HK 11 2018 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 10 2018 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 9 2018 SJ – stanovisko HK k návrhu záverečného účtu o

Správa HK 8 2018 SJ – návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok

Správa HK 7 2018 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 6 2018 SJ – o kontrole plnení uznesení OZ obce Kordíky

Správa HK 5 2018 SJ – Záznam o štvrťročnej kontrole 4.Q 2017

Správa HK 4 2018 SJ – o kontrolnej činnosti za rok 2017

Správa HK 3 2018 SJ – Návrh kontrolnej činnosti prvý polrok 2018

Správa HK 2 2018 SJ o správe pohľadávok za rok 2017

Správa HK 1 2018 SJ – o stave ochrany majetku obec za rok 2017

Správa HK č. 6 2017 SJ onávrh kontrolnej činnosti HK

Správa HK č. 5 2017 SJ o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK č. 4 2017 SJ o kontrolnej činnosti HK

Správa HK č. 3 2017 SJ o správe pohľadávok za rok 2016

Správa HK č. 2 2017 SJ o stave ochrany majetku obce

Správa HK č. 01 2017 SJ – o kontrole plnení uznesení

Správa HK č.11/2016 – Záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 3.Q. 2016

Správa HK č.10/2016 – Záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 2.Q. 2016

Správa HK č.8/2016 – polročný plán činnosti 2016

Správa HK č.5/2016 – polročný plán činnosti 2016

Správa HK č.4/2016 – Sprava o kontrolnej činnosti

Správa HK č.3/2016 – Pohladavky

Správa HK č.2/2016 – Ochrana majetku