Počasie

DNES JE

Mobilný rozhlas MUNIPOLIS

Vybav z mobilu

Pristupujte k službám miest a obcí elektronicky vďaka aplikácii mID

 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber našich noviniek. Pokračovaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Správy hlavného kontrolóra obce

Správa HK 6 2023 SJ návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok 2023

Správa HK 5 2023 SJ stanovisko HK k návrhu záverečného účtu

Správa HK 4 2023 SJ o kontrolnej činnosti

Správa HK 3 2023 SJ o správe pohľadávok

Správa HK 2 2023 SJ o stave ochrane majetku

Správa HK 1 2023 SJ štvrťročná kontrola 4Q2022

Správa HK 13/2022/SJ Stanovisko k navrhovanému VZN o miestnych daniach

Správa HK 12/2022/SJ Stanovisko k návrhu rozpočtu 2023_2025

Správa HK 11/2022/SJ polročný plán činnosti 2023

Správa HK 10/2022/SJ štvrťročná kontrola 3Q2022

Správa HK 9 2022 SJ plnenie uznesení prvý polrok 2022

Správa HK 8 2022 SJ štvrťročná kontrola 2Q 2022

Správa HK 7/2022/SJ_plnenie uznesení druhý polrok 2021

Správa HK 6/2022/SJ_plán kontrolnej činnosti druhý polrok 2022

Správa HK 5 2022 SJ – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 4 2022 SJ – stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021

Správa HK 3 2022 SJ – o správe pohľadávok obce za predchádzajúci rok

Správa HK 2 2022 SJ o stave ochrany majetku obce za rok 2021

Správa HK 1 2022 SJ – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 13 2021 – stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce

Správa HK 12 2021 – návrh kontrolnej činnosti HK na 1 polrok 2022

Správa HK 11 2021 – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 10 2021 SJ – o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva za 1.polrok 2021

Správa HK 9 2021 SJ – o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva za druhý polrok 2020

Správa HK 8 2021 – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 7 2021 SJ – návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021

Správa HK 6 2021 SJ – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 5 2021 SJ – stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020

Správa HK 4 2021 SJ – o kontrolnej činnosti HK

Správa HK 3 2021 SJ – o správe pohľadávok za predchádzajúci rok

Správa HK 2 2021 SJ – o stave ochrany majetku obce za rok 2020

Správa HK 1 2021 SJ – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 13 2020 SJ -stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu

Správa HK 12 2020 SJ -návrh kontrolnej činnosti na 1.pol. 2021

Správa HK 11 2020 SJ -záznam o štvr.kontrole dokladov

Správa HK 10 2020 SJ – správa o kontrole uznesení ua 1. polrok 2020

Správa HK 9 2020 SJ – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 8 2020 SJ – návrh kontrolnej činnosti na 2.polrok 2020

Správa HK 7 2020 SJ – správa o kontrole plnení uznesení za 2.polrok roku 2019

Správa HK 6 2020 SJ – stanovisko HK k záverečnému účtu obce

Správa HK 5 2020 SJ – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 1.Q.2020

Správa HK 4 2020 SJ – správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019

Správa HK 2 2020 SJ – správa o ochrane majetku obce za rok 2019

Správa HK 1 2020 SJ – záznam o kontrole dokladov 4.Q.2019

Správa HK 13 2019 SJ – stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Kor

Správa HK 12 2019 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 11 2019 SJ – návrh kontrolnej činnosti na 1.polrok ro

Správa HK 10 2019 SJ – o kontrole plnení uznesení OZ za 1

Správa HK 9 2019 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 8 2019 SJ – stanovisko HK k návrhu záverečného účtu o

Správa HK 7 2019 SJ – návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok

Správa HK 6 2019 SJ – o kontrole plnení uznesení OZ obce Kordík

Správa HK 5 2019 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 4 2019 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 3 2019 SJ – správa o kontrolnej činnosti HK za rok 20

Správa HK 2 2019 SJ – o správe pohľadávok za predchádzajúci rok

Správa HK 1 2019 SJ – o stave ochrany majetku obce za rok 2018

Správa HK 14 2018 SJ – o kontrole plnení uznesení OZ obce Kordí

Správa HK 13 2018 SJ – stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Kor

Správa HK 12 2018 SJ – návrh kontrolnej činnosti na prvý polrok

Správa HK 11 2018 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 10 2018 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 9 2018 SJ – stanovisko HK k návrhu záverečného účtu o

Správa HK 8 2018 SJ – návrh kontrolnej činnosti na druhý polrok

Správa HK 7 2018 SJ – o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK 6 2018 SJ – o kontrole plnení uznesení OZ obce Kordíky

Správa HK 5 2018 SJ – Záznam o štvrťročnej kontrole 4.Q 2017

Správa HK 4 2018 SJ – o kontrolnej činnosti za rok 2017

Správa HK 3 2018 SJ – Návrh kontrolnej činnosti prvý polrok 2018

Správa HK 2 2018 SJ o správe pohľadávok za rok 2017

Správa HK 1 2018 SJ – o stave ochrany majetku obec za rok 2017

Správa HK č. 6 2017 SJ onávrh kontrolnej činnosti HK

Správa HK č. 5 2017 SJ o štvrťročnej kontrole dokladov

Správa HK č. 4 2017 SJ o kontrolnej činnosti HK

Správa HK č. 3 2017 SJ o správe pohľadávok za rok 2016

Správa HK č. 2 2017 SJ o stave ochrany majetku obce

Správa HK č. 01 2017 SJ – o kontrole plnení uznesení

Správa HK č.11/2016 – Záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 3.Q. 2016

Správa HK č.10/2016 – Záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 2.Q. 2016

Správa HK č.8/2016 – polročný plán činnosti 2016

Správa HK č.5/2016 – polročný plán činnosti 2016

Správa HK č.4/2016 – Sprava o kontrolnej činnosti

Správa HK č.3/2016 – Pohladavky

Správa HK č.2/2016 – Ochrana majetku