Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18.8.2021

SSE -distribúcia oznamuje, že dňa 18.8.2021 v čase 7:30 – 16: 30  bude v našej obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa.

Bližšie info v oznámení v prílohe, ktorej časti dediny sa to týka a ktorých domov konkrétne (viď súpisné čísla stavieb alebo číslo odberného miesta v tabuľke). Príloha tu

Pre bližšie informácie kontaktujte priamo SSE.