Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.marca 2020 vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06:00 hodiny mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. 

Všetky dostupné informácie ohľadom koronavírusu vám boli priebežne zasielané prostredníctvom emailových správ a sú aj na webovej stránke v sekcii “Informácie a usmernenia ku koronavírusu” obce a na úradnej tabuli obce.