Najnovšie Oznamy

 • POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 12.5.2016

  Starosta obce Kordíky Ján Záchenský zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 12.05.2016 zo začiatkom o 17:00 hod. na obecnom úrade s programom: Príprava, vypracovanie a pripomienkovanie návrhu VZN o chove hospodárskych zvierat Obecný podnik Informácie o Územnom pláne Žiadosť o predbežný súhlas s výstavbou RD – Brzulová Elena Majetkové priznanie – hlavná kontrolórka obce, starosta obce Naplánovanie

  Čítať ďalej
 • Výsledky volieb do NR SR 2016

  VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR V OBCI KORDÍKY 05.03.2016   Voľby do NR SR 2016 prebiehali v obci Kordíky pokojne a účasť na voľbách bola približne 77%.     Názov strany/koalície počet hlasov Strana TIP 7 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) 39 Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník

  Čítať ďalej
 • Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

  Starosta obce Kordíky Ján Záchenský zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 18.02.2016 zo začiatkom o 17:00 hod. na obecnom úrade s nasledovným programom: •Správy hlavného kontrolóra obce •Obecný podnik – návrh – schválenie •Schválenie zadania ÚP •Podnet J. Murgaša – školská kronika •Rôzne Žiadame občanov, ktorí majú nejaké pripomienky/návrhy ,aby to oznámili

  Čítať ďalej
 • Bežecká trať upravená

  Priaznivci bežeckého lyžovania sa môžu tešiť. Zvážnica od Tichej doliny po Kordíky je upravená a zjazdná. Prajeme veľa športových zážitkov, opatrnosti a rešpektovania prírodných podmienok!

  Čítať ďalej
 • Uvítanie detí do obce

  Do radov našich občanov sme uvítali: Jarko Bobák, Ondrej Cimerman, Patrik Dzúrik, Matúško Havetta, Jožko Meňuš, Alan Pálka, Janko Polončík, Zuzka Sedileková, Janka Sedileková, Tamarka Sigetyová, Karolínka Tonhauserová. Príhovor starostu: Milé deti, vážení rodičia, vážení hostia, Stretli sme sa dnes, aby sme slávnostne prijali Vaše deti medzi občanov obce Kordíky. Som veľmi rád, že Ste

  Čítať ďalej
 • Verejné zhromaždenie občanov, ústne pojednávanie a miestne zisťovanie stavebného konania – stožiar

  OZNÁMENIE o nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Obec Kordíky, zastúpená podľa ust. §13 ods.4 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení starostom obce Jánom Záchenským, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení následných zmien, doplnkov

  Čítať ďalej

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

KONTAKT

Obecný úrad Kordíky

Kordíky 59
976 34 Kordíky

 

Tel./Fax: +421 48 419 7802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

MAPA