JARNÝ ZBER ELEKTROODPADU

Obec Kordíky v spolupráci s firmou Metal Servis Recycling s.r.o. vyhlasuje jarný zber elektroodpadu od odnes 11.05.2020 do 22.05.2020.

Na obecný úrad môžete nosiť starý elektroodpad (nie staré kovy), batérie a akumulátory.

Elektroodpad môžete nosiť na obecný úrad v čase úradných hodín, alebo ho dávať k plechovým dverám pri zástavke pod krčmou. Prípadne, ak nemáte možnosť elektroodpad dopraviť na uvedené miesto, oznámte to na obecnom úrade do 21.05. 2020 (telefonicky, osobne, emailom) a zamestnanci obecného úradu ho od vás odvezú.

Čo patrí do elektroodpadu