Počasie

DNES JE

Mobilný rozhlas MUNIPOLIS

Vybav z mobilu

Pristupujte k službám miest a obcí elektronicky vďaka aplikácii mID

 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber našich noviniek. Pokračovaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Oznam StVPS a.s. k zmene ceny vodného a stočného a k nahláseniu stavu vodomerov

Na základe žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0020/2024/V s účinnosťou od 21.6.2024 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.

Ďalej dodávateľ žiada občanov, ktorým bola doručená i-SMS , aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržali i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť rôznymi spôsobmi ako:

  • vyplnením online formulára na www.stvps.sk
  • zaslaním emailu na cc@stvps.sk
  • zaslaním textovej SMS na +421 902 020 419
  • telefonicky nahlásením na CALL centrum na 0850 111 234

Stav vodomeru je možné nahlásiť do 19.7.2024

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.

Oznámenie StVPS a.s. pre obce k zmene ceny – jún 2024