Najnovšie Oznamy

 • POZVÁNKA NA OBECNÚ FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU

  Srdečne Vás všetkých pozývame na obecnú fašiangovú zabíjačku, ktorá sa uskutoční v sobotu 25.2.2017 v kultúrnom dome v Kordíkoch. Približne od 10-tej hodiny do 13-tej hodiny pôjde cez dedinu tradičný fašiangový sprievod a približne od 13-tej hodiny budú na predaj tradičné zabíjačkové špeciality a k zábave a jedlu Vám bude hrať ľudová hudba Igora Pántlíka.

  Čítať ďalej
 • Odvoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017

  Separovaný odpad – plasty + tetrapaky 1x za mesiac 2017 : 02.01.2017, 30.01.2017, 27.2.2017, 27.03.2017, 24.04.2017, 22.05.2017, 19.06.2017, 17.07.2017, 14.08.2017, 11.09.2017,09.10.2017, 06.11.2017 ,04.12.2017, 31.12.2017   Komunálny odpad 1x za tri týždne 2017 : 04.01.2017, 25.01.2017,  15.02.2017, 08.03.2017, 29.03.2017, 19.04.2017, 10.05.2017, 31.05.2017, 21.06.2017, 12.07.2017, 02.08.2017, 23.08.2017, 06.09.2017, 27.09.2017, 18.10.2017, 08.11.2017, 29.11.2017, 13.12.2017

  Čítať ďalej
 • Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Kordíky

  Obec Kordíky ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania návrhu územného plánu obce Kordíky. Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Kordíkoch a zverejnená na internetovej stránke: www.cityplan.eu/kordiky Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu

  Čítať ďalej
 • INFORMÁCIE K ZAČATIU PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KORDÍKY

  Obecný úrad Kordíky v spolupráci so zhotoviteľom návrhu územného plánu obce Kordíky Ing. jaroslavom Coplákom organizuje budúcu stredu 26.10.2016 o 15:00 hodine v kultúrnom dome stretnutie “Informácie k začatiu prerokovania návrhu územného plánu obce Kordíky”. S návrhom územného plánu obce Kordíky sa môžete oboznámiť na www.cityplan.eu/kordiky Na tomto stretnutí bude prítomný aj zhotoviteľ návrhu územného plánu,

  Čítať ďalej
 • Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 2.9.2016

  Starosta obce Kordíky Ján Záchenský zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 02.09.2016 zo začiatkom o 18:00 hod. na obecnom úrade s programom: Žiadosť o predbežný súhlas na výstavbu RD – J.Lenárová Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – B.Uhliar Správa nezávislej audítorky za rok 2015 Správy hlavnej kontrolórky obce Návrh a schválenie opravy časti miestnej komunikácii

  Čítať ďalej
 • Odvoz separovaného odpadu – 2.polrok 2016

  Separovaný odpad – plasty + tetrapaky : 18.07.2016, 15.08.2016, 12.09.2016,10.10.2016, 07.11.2016 ,05.12.2016, – 2.polrok Komunálny odpad : 06.01.2016, 27.01.2016,  17.02.2016, 09.03.2016, 30.03.2016, 20.04.2016, 11.05.2016, 01.06.2016, 22.06.2016, 13.07.2016, 03.08.2016, 24.08.2016, 07.09.2016, 28.09.2016, 19.10.2016, 09.11.2016, 30.11.2016, 14.12.2016

  Čítať ďalej

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

KONTAKT

Obecný úrad Kordíky

Kordíky 59
976 34 Kordíky

 

Tel./Fax: +421 48 419 7802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

MAPA