Najnovšie Oznamy

 • ZBER PAPIERA 03.10.2017

  Dňa 3.10. 2017 o 15.30 hod. sa pred  obecným úradom uskutoční  zber papiera. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, letáky a knihy bez obalov zviazané v balíkoch. Nezbierajú sa obaly z kartónov. Za vyzbieraný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky a papierové vreckovky.

  Čítať ďalej
 • Výskyt voľného pohybu psov v obci

  Milí spoluobčania, v našej obci sa opätovne vyskytuje voľný pohyb psíkov. Obecný úrad opätovne dôrazne žiada majiteľov a chovateľov psov, aby lepšie zabezpečili svoje zvieratá tak, aby nedochádzalo k voľnému pohybu psov po našej dedine. Momentálne máme najviac upozornení na voľný pohyb psov v spodnej časti dediny. Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách je v našej obci zakázaný všeobecne

  Čítať ďalej
 • Ojedinelá výstava Kordíčanov

  Srdečne pozývame všetkých na ojedinelú výstavu umeleckých prác Kordíčanov a ľudí spojených s týmto regiónom, ktorú organizuje miestny občan Ján Murgaš v spolupráci s obecným úradom. Slávnostné otvorenie výstavy bude v Kultúrnom dome v piatok 15.9.2017 o 16-tej hodine za hudobného doprovodu. V tento deň budú prítomní aj všetci vystavovatelia. Bližšie info tu

  Čítať ďalej
 • ČERPANIE DOVOLENKY NA OBECNOM ÚRADE

  Upozorňujeme občanov, že v dňoch 25.08.2017 a 30.-.31.08.2017 bude obecný úrad v obci Kordíky zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za pochopenie. Ján Záchenský – starosta obce

  Čítať ďalej
 • ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

  Čítať ďalej
 • ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY

  Elektronická emailová adresa, na ktorú môže politická strana alebo koalícia zasielať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017, je:  obeckordiky@obeckordiky.sk

  Čítať ďalej
 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o

  Čítať ďalej

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

Kontakt

Obecný úrad Kordíky
Kordíky 59, 976 34

Tel./Fax: 048/4197802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

MAPA