Najnovšie Oznamy

 • ZBER STARÉHO ŽELEZA

  Obecný úrad Kordíky vyhlasuje jesenný zber starého železa – kovov (nie elektroodpad). Staré železo môžete nosiť na obecný úrad a dávať do plechových dverí pri zástavke pod krčmou , prípadne ak nemáte možnosť staré železo dopraviť na uvedené mieste, vyložte ho ku svojej bráničke a v pondelok 13.11.2017 doobeda to zamestnanci obecného úradu pozbierajú a odvezú .

  Čítať ďalej
 • ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV

  Oznamujeme Vám, že od pondelka 23.10. 2017 môžete na obecný úrad nosiť použitý jedlý olej (upozorňujeme na to, že iba jedlý olej!!!) v plastových dobre uzavretých fľašiach. Odvoz tohto použitého jedlého oleja bude : 06.11.2017 , 04.12.2017 a 31.12.2017. V roku 2018 dátumy upresníme, ihneď ako nám budú známe.  Použitý jedlý olej v uzavretých PET fľašiach môžete nosiť na

  Čítať ďalej
 • Vyhlásenie zberu elektroodpadu

  Obec Kordíky v spolupráci s Metal Servis Recykling s.r.o. vyhlasuje jesenný zber elektroodpadu od 13.10.- 23.10. 2017. Na obecný úrad môžete nosiť starý elektroodpad (nie staré kovy ) , batérie a akumulátory. Ak donesiete elektroodpad v čase, keď nebude na obecnom úrade nikto prítomný, zložte ho do plechových dverí pod krčmou pri zástavke. V prípade, že nemáte možnosť tento elektroodpad dopraviť

  Čítať ďalej
 • ZBER PAPIERA 03.10.2017

  Dňa 3.10. 2017 o 15.30 hod. sa pred  obecným úradom uskutoční  zber papiera. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, letáky a knihy bez obalov zviazané v balíkoch. Nezbierajú sa obaly z kartónov. Za vyzbieraný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky a papierové vreckovky.

  Čítať ďalej
 • Výskyt voľného pohybu psov v obci

  Milí spoluobčania, v našej obci sa opätovne vyskytuje voľný pohyb psíkov. Obecný úrad opätovne dôrazne žiada majiteľov a chovateľov psov, aby lepšie zabezpečili svoje zvieratá tak, aby nedochádzalo k voľnému pohybu psov po našej dedine. Momentálne máme najviac upozornení na voľný pohyb psov v spodnej časti dediny. Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách je v našej obci zakázaný všeobecne

  Čítať ďalej
 • Ojedinelá výstava Kordíčanov

  Srdečne pozývame všetkých na ojedinelú výstavu umeleckých prác Kordíčanov a ľudí spojených s týmto regiónom, ktorú organizuje miestny občan Ján Murgaš v spolupráci s obecným úradom. Slávnostné otvorenie výstavy bude v Kultúrnom dome v piatok 15.9.2017 o 16-tej hodine za hudobného doprovodu. V tento deň budú prítomní aj všetci vystavovatelia. Bližšie info tu

  Čítať ďalej
 • ČERPANIE DOVOLENKY NA OBECNOM ÚRADE

  Upozorňujeme občanov, že v dňoch 25.08.2017 a 30.-.31.08.2017 bude obecný úrad v obci Kordíky zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za pochopenie. Ján Záchenský – starosta obce

  Čítať ďalej
 • ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

  Čítať ďalej

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

KONTAKT

Obecný úrad Kordíky

Kordíky 59
976 34 Kordíky

 

Tel./Fax: +421 48 419 7802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

MAPA