Najnovšie Oznamy

 • Uvítanie detí do obce

  Do radov našich občanov sme uvítali: Jarko Bobák, Ondrej Cimerman, Patrik Dzúrik, Matúško Havetta, Jožko Meňuš, Alan Pálka, Janko Polončík, Zuzka Sedileková, Janka Sedileková, Tamarka Sigetyová, Karolínka Tonhauserová. Príhovor starostu: Milé deti, vážení rodičia, vážení hostia, Stretli sme sa dnes, aby sme slávnostne prijali Vaše deti medzi občanov obce Kordíky. Som veľmi rád, že Ste

  Čítať ďalej
 • Verejné zhromaždenie občanov, ústne pojednávanie a miestne zisťovanie stavebného konania – stožiar

  OZNÁMENIE o nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Obec Kordíky, zastúpená podľa ust. §13 ods.4 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení starostom obce Jánom Záchenským, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení následných zmien, doplnkov

  Čítať ďalej
 • Výsledky referenda 2015

  Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku: 326 Vydané hlasovacie lístky: 74 Odovzdané hlasovacie lístky: 74 Platné odovzdané lístky: 74 Neplatné odovzdané lístky: 0 Otázka č. 1 ÁNO: 65 NIE: 7 Otázka č. 2 ÁNO: 62 NIE: 9 Otázka č. 3 ÁNO: 59 NIE: 11

  Čítať ďalej
 • Dane a daňové priznanie

  Obecný úrad si Vám dovoľuje pripomenúť, že do konca januára 2015 treba uhradiť daň za psa. Suma sa nemenila je to stále 7,-€ za jedného psíka za rok (ak máte 2 psíkov, treba uhradiť sumu 14,-€). Uhradiť daň môžete v hotovosti na obecnom úrade, alebo cez účet – číslo účtu je 1223584001/5600 a do poznámky

  Čítať ďalej

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

KONTAKT

Obecný úrad Kordíky

Kordíky 59
976 34 Kordíky

 

Tel./Fax: +421 48 419 7802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

MAPA