Najnovšie Oznamy

 • ČERPANIE DOVOLENKY 6.-17.8.2018

  Oznamujeme Vám, že v dňoch 6.-17.8.2018 čerpá dovolenku pracovníčka obecného úradu. Starosta obce bude na obecnom úrade prítomný v tomto čase, ale vždy si pre istotu telefonicky preverte (0905/281 050), či je ozaj prítomný, nakoľko často vybavuje veci aj mimo obecného úradu. Ďakujeme za pochopenie.

  Čítať ďalej
 • Demo – mapový portál obce Kordíky

  Milí spoluobčania, pre skvalitnenie služieb občanom sme Vám sprístupnili mapový portál obce Kordíky, kde môžete nájsť na orthofotomape údaje Katastra nehnuteľností s listami vlastníctva, zamerať si svoje miesto na mape, vytlačiť, určiť súradnicu GPS. Demoverzia je aktívna od 01.01.2018-15.07.2018. FUNGUJE POD TÝMTO LINKOM:   https://mobec.sk/kordiky#base Návod na obsluhu – mapa obec Kordíky  

  Čítať ďalej
 • ČEREŠŇOVÁ HOSTINA 30.6.-01.07.2018

  Srdečne Vás všetkých pozývame  sa „Čerešňovú hostinu“, ktorá sa uskutoční túto sobotu s nasledujúcim programom: 30.06.2018: 15:00h               oficiálne otvorenie čerešňovej hostiny a príhovor starostu obce 15-21:00h        živá ľudová hudba Javorík 15:45h              vyhodnotenie súťaže o naj…čerešňový koláč (koláče môžete nosiť na obecný úrad do 15 hodiny a po                         

  Čítať ďalej
 • MDD v obci Kordíky 02.06.2018

  Dňa 02.06.2018 sa v obci Kordíky koná MDD “Indiánskym chodníkom” na rodinnom chodníku so štartom o 10:00 hodine na Hrbočkách. Pripravené sú športové a vedomostné súťaže, opekačka. Balíčky budú pripravené pre vopred nahlásené deti. Plagátik MDD 02.06. 2018

  Čítať ďalej
 • JARNÝ ZBER ELEKTROODPADU 7.-16.5.2018

  Obec Kordíky v spolupráci s firmou Metal Servis Recykling s.r.o. vyhlasuje zber elektroodpadu od 07.05..- 16.05. 2018 Na obecný úrad môžete nosiť starý elektroodpad (nie staré kovy ) , batérie a akumulátory. Tu je aj letáčik, čo spadá do elektroodpadu. Elektroodpad môžete nosiť na obecný úrad v čase úradných hodín, alebo ho dávať do plechových dverí pri zástavke pod krčmou , prípadne

  Čítať ďalej
 • VÝZVA NA KOSENIE POZEMKOV

  Na základe listu – VÝZVY –  z Okresného úradu Banská Bystrica upozorňujeme vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Výzva z Okresného úradu Banská Bystrica, PLO. Každý vlastník je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je  nezastupiteľnou zložkou životného prostredia: § 3 ods. 1

  Čítať ďalej

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

KONTAKT

Obecný úrad Kordíky

Kordíky 59
976 34 Kordíky

 

Tel./Fax: +421 48 419 7802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

MAPA